OM SPISEFORSTYRRELSER

Vi har aviklet praksisen fra 13/9/2019. Dersom du har spm vdr journal osv så vennligst kontakt oss på seh1994@hotmail.com


Lege Marianne Hatle, spesialist i psykiatri

Anoreksi

Anoreksi er en kompleks og potensiellt livstruende sykdom som kan påvirke alle organsystemer i kroppen. Sykdommen går sjeldent over av seg selv, men med riktig behandling er det gode sjanser for å bli helt frisk. Derfor er det viktig å komme så tidlig som mulig til profesjonelle behandlere som har den nødvendige spesialistkompetansen. Forskning viser at mellom 5-15% av de med anoreksi dør. De med anoreksi ser ofte ikke selv at de er syke.  Anoreksi er vanligst i aldergruppen 13-18 år, men også yngre eller eldre kan bli rammet. 90 % av de med anoreksi er jenter/kvinner og 10% er gutter/menn.


Diagnose


 • Lav kroppsvekt: Under 85% av forventet vekt, BMI på under 17.5 hos voksne.
 • Manglende menstruasjon, (gjelder ikke ved bruk av p-piller som gir "falsk" menstruasjon).
 • Redsel for vektøkning.
 • Forstyrret kroppsbilde, ser seg selv som større enn de er. Selvbildet er også fokusert rundt kropp og vekt, slik at uansett hvor  "velykket" man er på andre områder ser man bare det som man tenker er galt med kroppen.
 • Benektelse av alvorlighetsgraden av sykdommen. 


Tegn på anoreksi:


 • Viljestyrt vektap.
 • Nedsatt/ustabilt  humør.
 • Tvangsmessig trening.
 • Sosial tilbaketrekning.
 • Uvanlige spisevaner.
 • Kutter ut forskjellige matgrupper, matutvalget blir ofte gradvis innskrenket mer og mer.
 • Overopptatthet av mat/ matlagning, telling av kalorier.
 • Følelsen av å være tykk, selv når undervektig.
 • Prøver ofte å skjule/benekte vektapet.


Medisinske komplikasjoner:


 • Hjertesvikt.
 • Nedsatt lengdevekst.
 • Infertilitet.
 • Benskjørhet.
 • Mage-/tarmproblemer.
 • Forandring/skrumpning av hjernen.
 • Hårtap.
 • Økt behåring på kroppen.
 • Nyre-/leverpåvirkning.
 • Nedsatt konsentrasjon, depresjon, personlighetsforandringer.
Bulimi


Bulimi er ofte en sykdom forbundet med følelse av skam og skyld, hvor man føler man har mistet kontroll over maten og livet sitt. Det er svært ofte forbundet med en depresjon, som kan komme som en følge av bulimien. De med bulimi går ofte langt for å dekke over sykdommen sin.


Bulimi rammer både kvinner og menn, men er vanligst hos kvinner. Sykdommen starter som oftest i tenårene, men mange voksne kvinner sliter også med bulimi. Med riktig behandling er sjansen gode for å bli frisk selv om man har vært syk lenge.


Symptomer på bulimi


 • Inntak av store mengder mat.
 • Følelse av å miste kontroll.
 • Oppkast, misbruk av avføringsmiddel, utstrakt mosjonering eller annen kompensering for kaloriinntak.
 • Er alltid på slankekur.
 • Kobler selvtillit til vekt.
 • Depresjon, irritabilitet, humørsvinging og innesluttethet.


Medisinske komplikasjoner


 • Elektrolyttforstyrrelser som kan være dødlige.
 • Blødning fra mage/tarm.
 • Tannskade som kan føre til at man mister tennene.
 • Irritasjon/skade av spiserøret.
 • Nyreskade.
 • Dehydrering.
 • Opphovning av kjertler i kinn.
 • Menstruasjonsforstyrrelser.Tvangsspising / overspising


Tvangspising/overspising har mange likhetstrekk med bulimi. Den viktigste forskjellen er at de som tvangspiser ikke kompenserer for overspisingen. De med overspising er ofte, men ikke alltid, overvektige. Sykdommen rammer både kvinner og menn.


Symptomer


 • Inntak av store mengder mat under en begrenset tidsperiode.
 • Følelse av å miste kontroll.
 • Er alltid på slankekur.
 • Kobler selvtillit til vekt, ofte lav selvtillitt.
 • Depresjon, irritabilitet, humørsvinging og innesluttethet.
 • Tvangspising blir ofte verre av gjentatte slankekurer.Uspesifisert spiseforstyrrelse


De som lider av uspesifiserte spiseforstyrrelser kan ha noen symptomer fra en eller flere av de overnevnte spiseforstyrrelsene, uten at man har det komplette symptombilde. For eksempel kan man ha mange av symptomene på anoreksi men med perioder med overspising, slik at vekten er høyere enn det man ser hos de med anoreksi.


De med uspesifiserte spiseforstyrrelser kan ha like høy grad av nedsatt livskvalitet og fysiske komplikasjoner som andre med spiseforstyrrelser.Spiseforstyrrelseklinikken er ledet av

Marianne Hatle, som er norsk lege med amerikansk og norsk spesialitet i psykiatri.

Hun har vært overlege på en av de ledende spiseforstyrrelsesklinikkene i USA.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. Vi behandler anoreksi, bulimi samt overspising/ tvangsspising.

Strandveien 8, inng. C, 1366 Lysaker.  Mobil: 67 58 00 01 -  Copyright © All Rights Reserved -  Web: hsdesign.no