RÅD TIL PÅRØRENDE

Vi har aviklet praksisen fra 13/9/2019. Dersom du har spm vdr journal osv så vennligst kontakt oss på seh1994@hotmail.com


Lege Marianne Hatle, spesialist i psykiatri

Råd til pårørende

Det er sjeldent at personer som sliter med spiseforstyrrelser forteller pårørende om dette. De bruker mye energi på å skjule sykdommen, enten på grunn av skam eller redsel for å legge på seg. De med anoreksi føler ofte at de ikke har noe problem, og vil ofte gå til lange skritt for å forsøke og overbevise andre om at alt er i orden.

De som sliter med bulimi kan føle overveldende skam og vil derfor ofte benekte at de har et problem.

 

Råd før du tar opp problemstillingen med den som kan ha en spiseforstyrrelse


 • Det er viktig å forberede seg - skriv gjerne ned det du er bekymret over.
 • Pass på at dere tar det opp når alle er rolige og ikke har andre ting fore.
 • Prøv å ikke bli sint eller anklagende.
 • Bruk så mange "jeg" setninger som mulig, i stedet for "du" setninger.
 • Husk at sult og andre fysiske reaksjoner på spiseforstyrrelser kan gjøre det vanskelig å foreta fornuftige valg.
 • Du kan bli møtt med sinne, tårer eller beskyldninger.
 • Vær rolig, og forsøk å ikke bli dratt inn i diskusjoner.
 • Lytt med empati og respekt.
 • Ikke forsøk å løse situasjonen på egenhånd eller lage enkle løsninger: dette er personer som trenger proffesjonell hjelp - husk at spiseforstyrrelser er potensielle livstruende tilstander.
 • Ikke avis eller overse dem, dette er personer som trenger hjelp og støtte.


Dersom det gjelder barnet ditt


 • Hold fast på at du er bekymret, og at dere må søke hjelp.
 • Du må forvente at barnet kanskje ikke vil til behandling, men sett en klar grense, si atdette gjelder en alvorlig sykdom, og dere må søke hjelp. I ettertid vil de aller fleste innse nødvenigheten av behandlingen og være takknemlig for at de fikk hjelp.


Spiseforstyrrelseklinikken er ledet av

Marianne Hatle, som er norsk lege med amerikansk og norsk spesialitet i psykiatri.

Hun har vært overlege på en av de ledende spiseforstyrrelsesklinikkene i USA.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. Vi behandler anoreksi, bulimi samt overspising/ tvangsspising.

Strandveien 8, inng. C, 1366 Lysaker.  Mobil: 67 58 00 01 -  Copyright © All Rights Reserved -  Web: hsdesign.no