BEHANDLING

Vi har aviklet praksisen fra 13/9/2019. Dersom du har spm vdr journal osv så vennligst kontakt oss på seh1994@hotmail.com


Lege Marianne Hatle, spesialist i psykiatri

Behandling

Vi benytter dokumenterte behandlingsmetoder som gir de beste resultatene. De fleste med spiseforstyrrelser kan bli friske gjennom poliklinisk behandling.


Våre behandlingsmetoder


  • Individuell kognitiv atferdsterapi rettet mot spiseforstyrrelsen.
  • Kostholdsveiledning: Normalisering av spisemønsteret er en svært viktig del av behandlingen. Spiseforstyrrelser gjør at at man får et unormalt forhold til mat. Denne delen av behandlingen gir hjelp og støtte til å komme inn i et mer normalt mønster.
  • Familie basert behandling/samtaler avhengig av situasjon/alder.
  • Medisinsk oppfølgning: Det er viktig å utrede, følge med på og behandle medisinske komplikasjoner som kan oppstå med spiseforstyrrelser. Dette er avgjørende for trygg og effektiv behandling.
  • Medikamentell behandling: Medisiner kan noen ganger våre til betydelig hjelp. Dette avgjøres avhengig av symptombilde og i samråd med pasienten.
  • CRT (Cognitiv Remediational Therapy)
  • Dette er en nyere behandlingsmetode utviklet av utviklet av Dr. Kate Tchanturia og hennes kolleger ved Kings College i London. I denne terapiformen fokuserer man i hovedsak på hvordan man tenker, og hvordan spesifikke tankemønster er med på å forme måten man håndterer hverdagen på. Denne behandlingen kan for noen være et nyttig supplement til annen behandling. Les mer om denne behandlingen her


Spesielle behandlingsaspekter:


Anoreksi

Ungdom med anoreksi: Forskning viser at sjansen for å bli frisk er 75-90% dersom man bruker en familiebasert behandlingsmodell, og hvor sykdommen har vart mindre enn 2-3 år. Fokuset her er ikke hva som har forårsaket sykdommen eller forhold i barndom og fortid, men hvordan familien kan hjelpe den med anoreksi i å bli frisk. Vi ser ikke på familien som årsak til sykdommen, men derimot den viktigste ressursen man har for å overvinne sykdommen.


Studier viser at sjansen for å bli frisk er omtrent dobbelt så stor med denne behandlings-modellen sammenlignet med individuell behandling hos de med anoreksi som er under 18 år.


http://www.feast-ed.org/TheFacts/MaudsleyApproach.aspx

http://www.maudsleyparents.org/welcome.html


Hos voksne med anoreksi benytter man individuell kognitiv atferdsterapi, noen ganger kan familien involveres i mindre grad dersom det er ønskelig fra pasienten og behandlingsteamets side. Kostholdsveiledning og eventuell medikamentell terapi er også viktige deler av behandlingen.


Bulimi og tvangspising

Individuell k0gnitiv atferdsterapi er dokumentert som den mest effektive behandlingsformen. Forskning viser at opptil 75-90% blir betydelig bedre eller helt friske. Kostholdsveiledning og eventuellt medisiner er også svært nyttige i behandlingen.


I behandling av ungdom, involverer vi familien i varierende grad. Dette avgjøres individuellt.


HER KAN DU LESE LITT OM FORSKNING SOM ER GJORT PÅ CRT
Spiseforstyrrelseklinikken er ledet av

Marianne Hatle, som er norsk lege med amerikansk og norsk spesialitet i psykiatri.

Hun har vært overlege på en av de ledende spiseforstyrrelsesklinikkene i USA.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. Vi behandler anoreksi, bulimi samt overspising/ tvangsspising.

Strandveien 8, inng. C, 1366 Lysaker.  Mobil: 67 58 00 01 -  Copyright © All Rights Reserved -  Web: hsdesign.no