HJEM

Vi har aviklet praksisen fra 13/9/2019. Dersom du har spm vdr journal osv så vennligst kontakt oss på seh1994@hotmail.com

                         Vi har aviklet praksisen fra 13/9/2019. Dersom du har spm vdr journal osv så vennligst kontakt oss på seh1994@hotmail.com


Lege Marianne Hatle, spesialist i psykiatri

Spiseforstyrrelser er alvorlige sykdommer - vi kan hjelpe

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. Vi behandler anoreksi, bulimi samt overspising/tvangspising.


Det er viktig at behandlingen av spiseforstyrrelser er tverrfaglig, og at man forstår de fysiske, psykiske og ernæringsmessige forholdene som spiller inn.

Vi benytter de mest effektive forskningsbaserte behandlingsmodeller for spiseforstyrrelser.

Behandlingen omfatter individuell terapi, familiebasert behandling rettet mot ungdom,  kostholdsveiledning, medisinsk oppfølgning, samt medikamentell behandling ved behov.


Spiseforstyrrelser er komplekse sykdommer som kan føre til nedsatt livskvalitet og alvorlige fysiske komplikasjoner. Det er vanskelig å komme seg ut av en spiseforstyrrelse på egenhånd, men med riktig behandling er det gode sjanser for å bli helt frisk.

Spiseforstyrrelseklinikken er ledet av

Marianne Hatle, som er norsk lege med amerikansk og norsk spesialitet i psykiatri.

Hun har vært overlege på en av de ledende spiseforstyrrelsesklinikkene i USA.

Vi har lang erfaring og høy kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser. Vi behandler anoreksi, bulimi samt overspising/ tvangsspising.

Strandveien 8, inng. C, 1366 Lysaker.  Mobil: 67 58 00 01 -  Copyright © All Rights Reserved -  Web: hsdesign.no